hasbunallah

hasbunallah

Sunday, April 12, 2015

Resolusi Seminar Hudud Peguam PAS 2015
RESOLUSI
SEMINAR HUDUD PEGUAM PAS 2015
BERTARIKH: 11 APRIL, 2015
TEMPAT: HOTEL VISTANA, KUALA LUMPUR 

Bismillahirrahmanirrahim

Kami, para Peguam PAS, ahli akademik dan mahasiswa undang-undang yang berseminar di Seminar Hudud Peguam 2015 dengan ini bersetuju untuk resolusi seperti berikut:

1) Kami menyokong penuh tindakan kerajaan Negeri Kelantan dalam meluluskan Kanun Jenayah Syariah II Kelantan (1993) 2015, dan kami berikrar untuk memberi komitmen sepenuhnya dalam menjayakan usaha merealisasikannya;

2) Kami mengesyorkan agar Kerajaan Negeri Kelantan mengambil kira nasihat dan saranan pelan tindakan (Roadmap) yang telah diputuskan oleh Jawatankuasa Teknikal Kanun Jenayah Syariah Peringkat Negeri dan Persekutuan;

3) Kami mencadangkan agar JUHAM dan LUHAM dirujuk oleh Pas Pusat sebelum sesuatu ketetapan berkaitan undang-undang dibuat;

4) Kami mencadangkan Kerajaan Negeri Kelantan untuk menerbitkan buku manual / kit penerangan KJS 2015 dengan bantuan LUHAM dan JUHAM sebagai rujukan rasmi kepada para Peguam Pas dalam menjadi ejen penerangan bagi pihak Kerajaan Negeri Kelantan ke seluruh negara;

5) Kami mengesyorkan agar pihak Kerajaan Negeri Kelantan memberikan tauliah rasmi kepada para peserta Seminar Hudud Peguam Pas 2015 sebagai ejen penerangan bagi pihak Kerajaan Negeri Kelantan bagi menerangkan KJS 2015 ke seluruh Malaysia;

6) Kami mencadangkan Kerajaan Negeri Kelantan pada masa ini memberi penekanan dalam soal persediaan prasarana, infra, kehakiman dan lain-lain termasuk mengenal pasti dan mengatasi kelemahan-kelemahan dalam sistem kehakiman mahkamah negeri Kelantan; dan

7) Kami mengesyorkan kepada kerajaan negeri Kelantan mengambil perhatian yang serius melalui Sekretariat Tetap KJS 2015 di negeri Kelantan agar menjadi pusat gerak kerja hudud di peringkat negeri dan pusat.

No comments: