hasbunallah

hasbunallah

Friday, October 30, 2009

Usrah Pemuda Pas Kawasan Tumpat

Alhamdulillah, segala puji dan syukur saya tujukan kepada Allah s.w.t kerana walaupun masa yang selalu menghambat dan mengejar, saya masih diberikan kesempatan untuk sama-sama hadir usrah bersama-sama sahabat Dewan Pemuda Pas Kawasan Tumpat yang diadakan pagi ini (Jumaat) pukul 7.00 pagi di Pejabat Pas Kawasan Tumpat, Berangan.

Bagi sesiapa yang menyedari, usrah merupakan antara bahagian yang penting dalam jemaah yang meletakkan Islam sebagai dasar perjuangan. Daripada usrahlah kita boleh membincangkan usul 20 yang digarapkan oleh as-Syahid Imam Hassan al- Banna dan daripada usrah juga akan terhasilnya wehdatul fikr dan wehdatul amal.


Hari ini kami memilih ayat 5 hingga 10 dari Surah al-Anfal sebagaimana berikut:-


5. Sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dan rumahmu dengan kebenaran[596], padahal Sesungguhnya sebahagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya,

[596] Maksudnya: menurut Al Maraghi: Allah mengatur pembahagian harta rampasan perang dengan kebenaran, sebagaimana Allah menyuruhnya pergi dari rumah (di Madinah) untuk berperang ke Badar dengan kebenaran pula. menurut Ath-Thabari: keluar dari rumah dengan maksud berperang.6. Mereka membantahmu tentang kebenaran sesudah nyata (bahawa mereka pasti menang), seolah-olah mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat (sebab-sebab kematian itu).

7. Dan (ingatlah), ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan (yang kamu hadapi) adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahawa yang tidak mempunyai kekekuatan senjatalah[597] yang untukmu, dan Allah menghendaki untuk membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir,

 

[597] Maksudnya kafilah abu Sofyan yang membawa dagangan dari Syiria. sedangkan kelompok yang datang dari Mekah dibawah pimpinan Utbah bin Rabi'ah bersama Abu Jahal.


8. Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil (syirik) walaupun orang-orang yang berdosa (musyrik) itu tidak menyukainya.


9. (Ingatlah), ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankan-Nya bagimu: "Sesungguhnya Aku akan mendatangkan bala bantuan kepada kamu dengan seribu malaikat yang datang berturut-turut".

10. Dan Allah tidak menjadikannya (mengirim bala bantuan itu), melainkan sebagai khabar gembira dan agar hatimu menjadi tenteram karenanya. dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.


Ustaz Ubaidillah yang bertindak sebagai naqib menghuraikan mengenai ayat-ayat ini yang diturunkan oleh Allah s.w.t berkaitan dengan peperangan Badar.


Dalam ayat-ayat tersebut juga turut menyentuh mengenai kebergantungan manusia kepada Allah s.w.t yang perlu kita lakukan walau apa jua keadaan. Kita perlu yakin bahawa Allah berkuasa menentukan segala-galanya walaupun usaha kita yang bermacam. Apatah lagi kita yang meletakkan diri kita dalam sebuah jemaah Islam, sudah tentu perlu menghadamkannya agar is sebati dalam diri dan mengalir dalam pembuluh darah.


Saya amat tertarik dengan huraian Ustaz Ubaidillah itu yang turut menyentuh mengenai kepentingan usrah dalam jemaah terutamanya apabila timbul isu-isu yang perlu dibincangkan dalam usrah tersebut.


No comments: