hasbunallah

hasbunallah

Wednesday, August 12, 2009

Kalam Hikmah 1

Berkatalah Syeikh al-Muhaqqiq Sayyidi Abu Madyan Syu'aib ibn al-Husin al-Ansori al-Andalusi al-Tulmasani:-"Tidak patut mendengar ilmu ini melainkan orang yang telah terhasil padanya empat perkara; zuhud, ilmu, tawakkal dan yakin."
Maksudnya ialah tidak layak mendengar ilmu Tasawuf melainkan orang yang memiliki empat sifat:-

1. Zuhud

Meninggalkan mengambil yang halal secara berlebihan kerana orang yang salik itu bermusafir kepada Tuhannya. Apabila dia membawa barang berlebihan daripada keperluan perjalanannya, akan membebankan dan menghalang kelancaran perjalanannya.

2. Ilmu

Ilmu syariat yang berperanan memperbaiki zahirnya. Orang yang tidak mengetahui cara memperbaiki zahirnya, tidak akan mengetahui cara untuk memperbaiki batinnya kerana orang yang tidak berhenti di pintunya, tidak akan dapat memasuki rumah Kekasihnya.

3. Tawakkal
Memadai dengan pengetahuan Allah ke atasnya daripada bergantung hati kepada yang lain. Jika kamu mengetahui bahawa Allah adalah Tuhan Yang Maha Mengetahui segela perbuatan kamu, Maha Berkuasa untuk mencukupkan segala keperluan kamu, Maha Penyayang melebihi kasih sayangmu terhadap dirimu sendiri, nescaya hati kamu akan menghadap sepenuhnya kepadaNya tanpa menghadap kepada selainNya.

4. Yakin
Kepercayaan yang qatai' (putus dan bulat) terhadap segala yang dikhabarkan oleh Allah dan RasulNya tanpa rasa syak. Dengan demikian, segala yang ghaib itu seakan-akan dilihat di depan matanya. Maka dia mengetahu dengan perasaannya, bahawa Allah tidak menjadiakn jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaNya, tidak dijadikan pancainderanya melainkan untuk melakukan ketaatan kepadaNya, dan tidak dijadikan hatinya emelainkan untuk mengingatiNya dan tidak berpaling kepada selainNya.
Dipetik daripada Lataiful Minani fi Syarhi Hikam Abi Madyan karangan Syeikh Muhammad Fuad Kamaludin al-Maliki.

No comments: