hasbunallah

hasbunallah

Monday, August 24, 2009

Kalam Hikmah 2

al-Haq (Allah Yang Maha Besar) melihat segala rahsia dan zahir hambaNya pada setiap nafas dan keadaan. Maka mana-mana hati yang dilihat oleh Allah mengutamakanNya daripada yang lain, nescaya Allah memeliharanya daripada kedatangan – kedatangan ujian dan kesesatan- kesesatan fitnah yang memesong pandangannya kepada yang lain.

Ini adalah salah satu peningkatan perjalanan Ahli Tariqat yang dinamakan dengan Maqam Muraqabah dan Maqam Ihsan. Dia mengetahui bahawa Allah s.w.t melihatnya pada setiap ketika dan mengetahui apa yang terdapat di dalam dirinya. Maka jadilah keadaannya sentiasa bersama Allah zahir dan batin, di dalam khallwat (ketika bersendirian di tempat yang sunyi) dan juga jalwat (ketika bersama manusia di tengah orang ramai).

Dia tidak melihat pada segala perbuatannya melainkan Maulanya. Begitu juga dia tidak menghadapkan segala hajatnya melainkan kepadaNya. Dengan ini, terhasilah perkataan Syeikh Abi Madyan bahawa intipati perjalanan itu ialah:
Mengetahui orang yang salik bahawa Allah s.w.t adalah Tuhan yang melihat segala rahsianya dan zahirnya pada setiap nafas dan kelakuan.

Di petik dari Lataiful Minani fi Syarhi Hikam Abi Madyan karangan Syeikh Muhammad Fuad bin Kamaludin al-Maliki.

No comments: